\ Bewust Verder - Duurzaam overleven
Bewust verder logo

Duurzaam overleven

Helpt vaardig arbeids-beperking(en) duurzaam te overleven!

Verlies door arbeids-beperking(en) en de gevolgen zijn ingrijpend. Beperking(en) met gevolgen die niet te 'verwerken' zijn, hoogstens te overleven. Bewust Verder biedt informatie, advies en praktische, ervaringskundige hulp. Vaardig in het delen van eigen kennis en ervaring met arbeids-beperkingen(en) om bewust duurzaam verder te kunnen leven!

Duurzaam overleven

Wandelroute BewustVerder

Thuis op orde!

Een begaanbare weg

Mijn MWerkwaarde

Wandelen naar vermogen