Kanker op ‘t werk

Je zult op je werk geconfronteerd worden met kanker. Zelf, een collega of geliefden van je collega. Alles lijkt ‘even’ niet meer van belang. Uit ondervinding weet ik hoe je als zieke zelf en als collega of leidinggevende daarmee in verlegenheid kunt raken. Het werk gaat ook door bij een ingrijpende, levensbedreigende ziekte. Hoe hard en onwerkelijk dat voor de medewerker die het treft ook is. De werkelijkheid van degene die het persoonlijk treft verandert van zinvol leven in overleven. Wat in schril contrast staat met de werkelijkheid van zakelijke deadlines en/of afspraken.

Hoe ga je daar nu goed mee om op ’t werk? Zijn personeelsfunctionarissen, verzuimconsulenten, bedrijfsartsen of protocollen dan helpend? Ja en nee. Duidelijkheid voor de ernstig zieke zelf of van de collega die het ‘privé’ van nabij meemaakt is zeker van groot belang. In de al onzekere, levensbedreigende situatie is het bieden van enige zekerheid en houvast zeker helpend. Toch legt bijvoorbeeld een ‘Plan van aanpak’, vooraf gegaan door wel of geen verzuimadvies, meer druk op de zieke en/of zijn (privé)situatie. Hoe goed bedoeld of wettelijk verplicht dat ook is. Van echt wezenlijk belang blijft het in contact en in relatie met elkaar blijven. De zieke of collega die het betreft met de collega’s en leidinggevende op ’t werk. Alleen dan kan gewerkt worden aan duurzaam herstel en terugkeer naar werk. Een gezamenlijk verlangen van elke werknemer en werkgever.

Bij de verlegenheid met kanker op ’t werk wil Bewust Verder professioneel en ervaringsdeskundige ondersteuning bieden. In aanvulling het reguliere verzuimbeleid en re-integratietrajecten. Want wie verlangt er nou niet naar om elkaar te blijven waarderen ook als kanker op ’t werk jezelf of collega treft?

Waar ik benieuwd naar ben is hoe bij jou wordt omgegaan met kanker op ’t werk. Wil je jouw ervaring met mij delen door die te sturen naar hjkoetsier@bewustverder.nl?

Alvast mijn dank!

Henk-Jan Koetsier