Meedoen voor mensen met een beperking en chronisch zieken niet vanzelfsprekend

Inspirerend rapport van MEE NL waarin zij de signalen en aanbevelingen doorgeeft aan zorgverleners, beleidsmakers en andere betrokkenen om gezamenlijk knelpunten, waar mensen met een beperking mee worden geconfronteerd, op te lossen.

Wat het rapport onder andere signaleert bij arbeidsbeperking:

  • Vaak is de goede wil aanwezig om onafhankelijke client ondersteuning te bieden, maar ontbreken de juridische en/of organisatorische mogelijkheden om een knelpunt voor mensen met een beperking weg te nemen. Essentieel is vergroting van de kennis over mensen met een beperking en chronisch zieken.
  • Onduidelijkheid bij gemeenten over doelgroepenregister waardoor arbeidsbeperkten onterecht worden doorgezet naar een bijstandsuitkering in plaats van begeleidt naar een baan;
  • Werkgevers en arbeidsbeperkten weten elkaar niet te vinden;
  • Voor mensen met een autisme is er onvoldoende aansluiting op de arbeidsmarkt;

Lees MEE Signaal Trend- en signaleringsrapportage 2018

Of de samenvatting op support magazine