(G)een vreugde in ‘t leven

 

Lief en begaafd

Zo werd zij gekend

Ging heen

Miskend

 

Hoe zij ook zocht

Het leven bleek haar

Een krocht

 

Haar talenten benut

In schijnwerpers gestaan

Bleef onderbelicht

De duistere macht

Die haar bezat

 

Geen vreugde vond zij

In aardse schijn

En koninklijke band

 

Tot wanhoop gedreven

Wat hield haar nog tegen?

Benam zich het leven

Het was haar om ’t even

Troost vond zij hier niet

 

Nu zij niet meer is

Bedenkt de liefde

Die lijdt in ’t gemis

Haar daad vraagt verklaring

Hoe het zal zijn

Daar waar zij nu is

 

In verdriet gedrongen

Grijpt naar houvast

Vindt enige troost

Dat haar is gegeven

De vrede

 

Wat laat ons haar leven

In zoeken van vreugd

Die zij niet heeft gevonden

Noch in vervulling zag gaan

 

Wie zoekt naar de vreugde

Zoekt haar tevergeefs

In de krocht van ons bestaan

 

De vreugde komt van boven

Waar Hij is gezeten

De Vreugde van de Vader

Gods enige Zoon

 

Jezus Christus gaf Zijn leven

Tot offer van velen

Zijn Volbracht

Omvat de eeuwige vrede

Stilde de Vader Zijn toorn

 

Ons enige troost

In ‘t leven en sterven

Met lichaam en ziel

Door genade verkregen

In ’t geloof zeker weten

‘k Ben eigendom van Gods Zoon

 

Gezocht en gevonden

De vreugde in Hem

Geeft moed in ’t leven

In ’t vooruitzicht de kroon

 

Gedicht naar aanleiding van de reactie van HM koningin Maxima op overlijden van haar zusje:

„Mijn kleine, lieve, begaafde zusje Inés was ziek. Zij kon geen vreugde vinden. Ze kon niet genezen worden. Onze enige troost is dat ze nu eindelijk vrede heeft kunnen vinden”, zo sprak koningin Máxima vanmiddag na een werkbezoek aan het protonentherapiecentrum van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).