Volkomen vervuld zijn

Elk mens die jaagt
Vervuld te zijn
Leeg zijn drijft ons voort
Van kindsheid af
Miskent in wie wij zijn
Lukt het ons niet
Voldoen aan verwachtingen
Ontspoort in zelfbevrediging
Verdwijnt ons zelf
Vlucht in de ander
Mijzelf vind ik daar niet
Arbeidt maakt niet vol
In goeddoen ga ik op
Daar loop ik leeg
Niets is er meer
Dat vervullen kan
Vroomheid geeft mij wat hoop
Niemand is volmaakt
Ik mag daar zijn
Een niet én nul
Vervullen kan ’t niet
Pas wie het ziet
Erkent die God
Geschapen door Zijn hand
Haat alles wat H’m onteert
Liefhebbers van onszelf te zijn
Belijdt tot schaamt ‘k ben naakt
Zoals ‘k ben, kom ik tot U
Christus wordt m’n al’
Vervul in mij door U, O H’Geest
Wat ik zelf niet vervullen kan
Dan zijn ’t geen korte uurtjes
’t Duurt tot in eeuwigheid
Bekleed met Zijn gerechtigheid
Wordt ik tot heiligheid
Voor ’t oog van God Drie-enig
Volkomen in ’t eenzijn vervuld
Praat mij niet van ’t even
‘t Is mijn leven
Verenigd in Christus met God
Mocht ik soms vallen
Hij richt mij weer op
Zo ga ik in Hem volkomen
Tot aan de zoomen
Van de doods-rivier
Dan zal ik eeuwig zingen
Met allen die met mij Hem omringen
Tot eer van mijn Koning
Bekroond met Zijn heil
Vervuld van U, O Drie-enig God