Vrees God, want wat je zegt ben jijzelf!

Welk oordeel je ook velt
Het is wat jou zeker geldt
Wat je bij de ander ziet
Doe jij in ’t geniep
Want de maat waarin jij meet
Is exact waar jij voor zweet
Het leven betaalt terug
Wat jij neemt op je rug
De HEERE vergeldt naar recht¹
Naar wie oprecht
Bij de reine
Houdt God Zich rein’
Wie hoog in z’n eigen ogen
Heeft Hij voor ieders oog gebogen
Niemand is te verontschuldigen²
Die eens anders doen beschuldigen
Bedenk dan goed
Hoe jij God ontmoet
Christus velt op Zijn troon
Oordeel in wat ’t leven ons toon’
’t Is genade, Zijne goedheid
Ontvangen ’t eeuwig leven in Hem

¹ Psalm 18 vers 21 en 25
² Romeinen 2 vers 1

Gedicht n.a.v. Mattheus 7 vers 2

Henk-Jan Koetsier