Voor wie hulp zoekt bij terugkeer naar werk of onvoldaan is over huidig werk door kanker, verlies of chronische beperking biedt Bewust Verder professionele, ervaringsdeskundige begeleiding.

Want plotseling, ingrijpende, levensbedreigende gebeurtenissen – zoals bij kanker – zorgen dat dromen, idealen en (levens)werk in één klap lijken weggevaagd. Veel of misschien wel alles is op losse schroeven komen te staan. Toch zal tijdens de behandelingen of na herstel teruggekeerd (moeten) worden naar werk.

Bewust zijn

Wat velen niet of pas jaren later beseffen is dat na zo’n ingrijpende, levensbedreigende gebeurtenis de persoonlijke kwaliteiten wel gelijk zijn gebleven, maar dat de interesses en drijfveren veranderd zijn. Of beperkingen belemmeren om dat te doen wat je talent is en wilt. Dat is van invloed op jouw persoonlijke kwaliteiten. Sommigen ervaren dat direct, anderen na jaren van vele pogingen en teleurstellingen later.

Voor wie een ingrijpende ziekte of verlies overleefd is werken lang niet vanzelfsprekend meer. Belemmeringen die in het werk worden ervaren leiden niet zelfden tot langdurig verzuim, geheel of deels afgekeurd worden of ontslag. Uit onderzoek blijkt dat 60 – 90% van degene die behandeld wordt binnen 1,5 jaar het werk wil hervatten. Zonder twijfel het innerlijke verlangen en de kracht dat overlevers zo kenmerkt. Maar of dat altijd helpend is?

Bewust verder

Met de begeleiding die Bewust Verder geeft vergroot jij jouw inzicht in persoonlijke kwaliteiten, interesse en drijfveren. Ook wordt jij je bewust van de invloed die kanker, verlies of chronische ziekzijn op jou heeft.

Wie beter zicht heeft op wat je is overkomen en welke beperkingen dat met zich meebrengt kan daar beter mee omgaan. Zo kunnen weloverwogen keuzes gemaakt worden op hoe verder. Keuzes die zorgen dat je doet waar je toe in staat bent, voldoening uit haalt en vol kunt houden. Je gaat Bewust(er) Verder leven!

Bij Bewust Verder willen wij je graag helpen bewust stil te staan bij jouw waarde en wat het leven jou nu waard is. Het in perspectief te zien met je relaties en (levens)taken. Ontdekken hoe de beperking(en) die jij ervaart daarop invloed daarop zijn. Hoe je jouw competenties, talenten in kunt zetten te komen waar jij naar verlangt. Opnieuw of meer te gaan genieten van het leven dat door de ingrijpende ervaring anders is geworden.

20160722 - Mijn MWerkwaard - Bewust Verder

Bewust Verder Merkwaarde template

Om op jouw waarde na een ingrijpende gebeurtenis zicht te krijgen heeft Bewust Verder in eigen beheer de template ‘Merkwaarde’ ontwikkeld. In één oogopslag zie je waar jouw (kern)kracht ligt en hoe de ingrijpende gebeurtenis met of zonder blijvende beperkingen daar van invloed op is. De template is methodisch onderbouwd en ervaringskundig beproefd. Het geeft je houvast en richting om jouw levensweg bewust verder te gaan.

Wil j

Wil je vrijblijvend kennismaken? Vul het aanvraagformulier in of bel 06-12854832

“Altijd bereikbaar voor overlevers”