Het is onze levenswandel, niet in het einddoel, waarin God wordt verheerlijkt

Wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht, sprak God tot Abraham. De omstandigheden kunnen voor de ongelovige en gelovige hetzelfde wezen. Hoe wij de omstandigheden beleven en daarin staan maakt het verschil. Ons richten op een doel dat verder weg ligt ontneemt ons de aandacht voor het heden. Gods doel is mijn vertrouwen in het heden op Hem te stellen. Ook het verleden en de toekomst wordt in het heden beleefd. Is gehoorzaamheid aan God ons doel, dan is ieder ogenblik zoals het komt kostbaar.

Opgemerkt n.a.v. Markus 6 vers 45-52