Verlies van gezondheid, relaties of inkomen kan je in grote verwarring brengen. Dat verlies had je niet ingecalculeerd, daar had je niet op gerekend. Je raakt in paniek en ziet geen uitweg. Of neemt de vlucht naar voren, grijpt iets vast wat je schijnbaar houvast biedt. Alleen het helpt je niet jouw verlies te overleven. De context, het perspectief waarin je de jouw situatie bekijkt lijkt alleen maar hopeloos.

Geloof je dat wij mensen alleen leven in het ‘hier en nu’, op deze aarde? Dat de mens met een lichaam is geschapen zonder ziel? Dat er geen God en Schepper is die deze aarde en de mens daarop met een doel heeft geschapen? Dan is jouw perspectief om hier op deze aarde het paradijs, jouw geluk, te vinden. In jouw context zal het verlies van gezondheid, relatie of inkomen rampzalig zijn. En dat is het voor elk mens die het geluk op deze aarde. Want het uitnemendste op deze aarde is moeite en verdriet. Je zult er het beste van willen maken.

Geloof je dat God de aarde en de mens als pronkjuweel voor Hem heeft geschapen? Dat de mens geschapen is met de opdracht  de aarde te vervullen, onderhouden en bewaren? Erken je dat wij de kennis om het goede te doen door ongehoorzaamheid zijn kwijtgeraakt? En wij alleen nog weten wat kwaad doen is? Besef je dat als wij het kwade aan de lijve ervaren, door de verliezen die wij lijden, wij niet meer weten goed te doen? Dat er één richting overblijft? Zoeken wat goed is, zoeken wat God bedoeld heeft met Zijn Schepping én jouw leven.

Zoek je dan geen hulp van mensen die je professioneel bij kunnen staan? Zeker wel! Ben je in verwarring, tijdelijk uitbalans, dan kan de één ‘die niet blind’ is de ander oprichten. Het maakt wel een groot verschil wie je opricht en waar degene jou op richt. In het perspectief van het ‘hier en nu’ blijft het aards, ellendig. Wie hoger op (leert) zien en geloofd in God zijn Schepper zoekt het Koninkrijk dat boven is. Dat wat goed is, daar waar de mens voor geschapen is. Dan leer ik door het geloof in de Zoon van God, de Heere Jezus Christus, uit de verliezen die lijdt of geleden heb Hem te gehoorzamen.

Betekend dat jouw verlies geen verlies meer is of zo wordt ervaren? Zeker wel! Want wie gezondheid verliest wordt gebroken in z’n kracht. Wie relatie(s) verliest raakt (on)verbonden. Wie inkomen verliest raakt afhankelijk. Dat is de (nieuwe) werkelijkheid in het overleven van mijn verlies. Geloof in God verandert wel mijn geest. Gods Geest wil in mij wonen en mij leiden. Die Geest laat mij een nieuwe context zien, de situatie waarin ik leef staat in eeuwigheidsperspectief. Dit tijdelijk leven met lijden van verliezen gaat voorbij. Het leven dat ik in Christus leid is een eeuwig leven in gelukzaligheid.

Perspectief voor overlevers, heb dan goede moed! De hulp die Bewust Verder biedt richt zich op dat jij jezelf beter leert kennen. Zodat jij ontdekt wie jij bent, waardoor jij wordt gedreven en waar jij talent voor hebt je (levens)opdracht te vervullen. Dan laat je met jouw leven een gedachtenis na die een getrouwe weergave is van wie je bent voor God én de mensen!