Mijn profiel
Het is subtiel
Geeft niet weer
En dat doet zeer
Hoe ik werken leerde
Tot m’n gezondheid keerde
Wat ik had opgebouwd
’t Heeft mij berouwd
Met niets begonnen
Ik heb mij bezonnen
Hoe ‘k het leven vervullen moet
Verzamelend alle moed
‘k Zie het nu zonneklaar
Hoe ‘t leven is als een aar
Blijft de halm leeg
Dan wordt ‘t geen deeg
Maar d’ aar die komt tot brood
Brengt in ’s mensennood
Zonder ’t vaak zelf te weten
In ‘t and’ren nabij zijn, eten
Heb jij d’ één of andere nood
Of loopt jouw keuze dood
’t Is niet verloren
Wie zoekt tussen ‘t koren
Iemand die met je lacht en grient
Je hebt h’m gevonden, een echte vriend
Om dat voor and’ren te kunnen zijn
Brengt mij in ‘t leven zonneschijn
Voor ’t gaan op mijn levenspad
Uitzien naar de vervulling dat
Ik een vriend, een metgezel mag wezen
In ’t bijzonder van allen die God vrezen

Schroom niet om mij te bellen
Om jou te vergezellen
Of stuur een bericht
Als jou dat meer ligt

Henk-Jan Koetsier
M 0612854832

henkjan@bewustverder.nl