Je wilt wel werken, maar je hebt geen werk of kunt tijdelijk niet werken? Het ’thuiszitten’ ben je zat en je hebt behoefte aan contact met lotgenoten?

Met de activiteit Samenuitkomst (Samen uitkering & -komst) brengt Bewust Verder mensen zoals u en jij die (soms tijdelijk) leven van een uitkering, door ontslag of beperking, met elkaar in contact voor ontmoeting en delen van ervaring(en) onder ervaringskundig coach.

Naast het vinden van (h)erkenning in contact met deelgenoten, waardoor je je niet alleen voelt staan, kun je terecht voor  ervaringskundig advies. Wie behoefte heeft aan ervaringskundig coach kan terecht bij Bewust Verder.

Voor deelname aan Samenuitkomst zijn geen voorwaarden verbonden. Ter bestrijding van de onkosten (ruimte, catering) wordt een kleine bijdrage gevraagd van € 5,- per deelname.

Meld je aan voor de eerste bijeenkomst in Het Venster in Nunspeet op maandag 14 november om 10.00 uur aanstaande middels onderstaand formulier of mail@bewustverder.nl

Wij zien uit naar jou komst!