De afbraak
Niet te weren
Neemt mijn lichaamskrachten
Bezit van mijn gedachten
In onuitwisbaar leed
Mijn levenstijd voorbij
Onpeilbaar diep
Maakt mij verward
In ’t opslaan van mijn oog
Tot U omhoog
Kom mij te hulp
Weer ’t ongeloof
Keer ‘k door geloof
Tot U, o Heere Jezus
Rots van mijn behoud

Henk-Jan Koetsier