Afspraak afgezegd
Pijn van herstel
Zeg wat toe
Beperking verhinderd
Dat ik ‘t niet waarmaak
Wat verdriet verzwaard

Leef toe en mee
Lees hoe genoten
Gun dat elkeen
Ach ‘k blijf alleen
Gevoel drukt zwaar

Zon achter d’ wolken
Ook deze dag
Verschijn, o morgen
Weer na een nacht
Gloort zonlicht
Een nieuwe dag
‘t Wordt ons geschonken

Henk-Jan Koetsier