De wereld waarin wij leven is in duisternis gehuld. De mens, door God recht en heilig geschapen, wilde het kwaad kennen. Nu is onze ziel in duisternis, enkel kwaad. Zonder God is er geen hoop in de wereld tot hét Licht verschijnt. In de velden van Bethlehem waar hét Licht verscheen, Jezus werd geboren. Bij de herders die vreesden en kwamen met haast naar hét Licht de kribbe . Paulus omscheen hét Licht, toen was het gedaan met zijn blazen van dreiging en moord tegen die in hét Licht. Paulus viel op de grond en riep uit: Wie bent U Heere? Het Licht maakte Zich aan hem bekend: Ik ben Jezus, die u vervolgt (Hand. 26:15). Zijn mede apostel Johannes op Patmos zag hét Licht en viel als dood aan Zijn voeten. Ieder zal hét Licht zien en valt vroeg of (te)laat. Bidt dat ons hét Licht verschijnt, buig je voor Hem neer. Geloof in Jezus, de Zoon van God. Hij richt op en zal ons in hét Licht doen wandelen. Want Jezus Christus is hét Licht van de wereld, in Hem – en die in Hem wandelen – is geen duisternis!

Opgemerkt n.a.v. 1 Johannes 1 vers 5-7