Christus voer op
Tot Zijn en onz’ Vader
Na het klonk: ‘t Is volbracht
Immanuel, God met ons
De Troost-er komt
Om indachtig te maken
Wat Ik tot u sprak
Zegt de Geest opnieuw
Gezonden door de Vader
Om Mijnentwil
Vrede zij u
M’n Ziel ontving de Vader
M’n kleren de soldaten
M’n Lichaam begroef Jozef
Johannes kreeg Mijn moeder
Ontvangt u de Heil’ge Geest
Mijn vrede laat ik u
In ‘t hart
Tot verzoening en liefde
Wie in ’t geloof Mij ziet
Niet alleen voor de tijd
Maar in all’ eeuwigheid
Wordt niet ontroerd
Wees niet bevreesd
Sta op en ga
In vrede met Mij

Gedicht n.a.v. Johannes 14 vers 25 -27

Henk-Jan Koetsier