De uitzonderlijke godsvrucht en verdiensten van godvrezende mensen moeten tot hun lof herdacht worden, ook al hebben zij hun gebreken gehad. Laten hun fouten begraven zijn in hun graf, terwijl hun diensten boven het graf herdacht worden

Matthew Henry bij 2 Kronieken 16 vers 14