Niet wat je mond ingaat
Maar wat de mond uitgaat
Verontreinigd ons

Spreken naar onze zin
En mening van onze geest
Richt ‘t kwaad aan

Verduisterd in ons verstand
Ongeregeld in onze hartstochten
Kwaad van onze wil

Zijn wij allen geworden
In ons voorgeslacht
God niet erkent

Wedergeboren tot leven
Gaat onze ziel beven
Voor God onze Heer’

Ons verstand verlicht
Onz’ hartstochten geregeld
Onz’ wil vernieuwd

De Heilig’ Geest gaat spreken
Waar onz’ geest zwijgt
Hij geeft ons woorden

Aan elkaar verbonden
Door de Geest gedreven
Hem alleen zij d’ eer

In wat je zegt
Laat zien jouw beeld
Of, o wonder, toont Gods beeld

Christus voer op
Tot Zijn en onz’ Vader
Na het klonk: ‘t Is volbracht
Immanuel, God met ons
De Troost-er komt
Om indachtig te maken
Wat Ik tot u sprak
Zegt de Geest opnieuw
Gezonden door de Vader
Om Mijnentwil
Vrede zij u
M’n Ziel ontving de Vader
M’n kleren de soldaten
M’n Lichaam begroef Jozef
Johannes kreeg Mijn moeder
Ontvangt u de Heil’ge Geest
Mijn vrede laat ik u
In ‘t hart
Tot verzoening en liefde
Wie in ’t geloof Mij ziet
Niet alleen voor de tijd
Maar in all’ eeuwigheid
Wordt niet ontroerd
Wees niet bevreesd
Sta op en ga
In vrede met Mij

Gedicht n.a.v. Johannes 14 vers 25 -27

Henk-Jan Koetsier