Is onze geest helder dan hebben wij mensen hooguit wat zicht op de werkelijkheid van vandaag. Dat is het uitgangspunt voor wat wij ons voornemen, in ons beleid. Ons beleid komt nooit uit zoals wij hadden gedacht. Dat wat wel bereikt is wordt door ons breed uitgemeten. De rest van ons beleid hullen we in nevelen, verhullend wat allemaal niet kon worden bereikt. Met als verontschuldiging dat we in ons beleid moe(s)ten bepalen terwijl wij ‘varen in de mist’. Alsof het ooit anders wordt of is geweest. De mens zonder God blijft eeuwig on-verbonden en koerst verblind op de rotsen af.

Oprecht gelukkig is die mens die erkent dat alleen God zijn Licht en heil kan wezen. God zal voor die mens de nevels op doen klaren, door de genade in Christus verbinden met Hem. Geleidt door de Heilige Geest heeft de van zichzelf verloste mens zicht op dé Toekomst, de komst van het Koninkrijk van God. Dat alleen geeft zekerheid in waar wij onze voetstappen zetten en in de uitkomst.