Naakt
Werd ik gemaakt
Gekleed door ’t leven
Op deez’ aard

Niemand die mij
Oprecht kent
Zelfs ik weet niet
Wat diep
Mn hart mij biedt

Onbegrepen, gekwetst
In schaamte gezocht
Maar toch
Niets gevonden
Voor mijn wonden
Dan ‘d eeuwige dood

Getrokken door ’n Licht
Kwam ik tot ’t zicht
Op Iets wat verhoog’
Toen ik mij boog

Keek ik steeds beter
’t Vuur ontbrandde heter
In mijn binnenste
Een onblusbare liefdegloed

M’n naaktheid ontdekt
Zag ik ’t Offer dat
Mn schaamte bedekt
Tot verzoening

Toen zag ik op Hem
Aan ’t kruis genageld
Stierf Jezus voor mij
’t Lam Gods
Voltooid leven nu
Ik voor u!