Niet wat je mond ingaat
Maar wat de mond uitgaat
Verontreinigd ons

Spreken naar onze zin
En mening van onze geest
Richt ‘t kwaad aan

Verduisterd in ons verstand
Ongeregeld in onze hartstochten
Kwaad van onze wil

Zijn wij allen geworden
In ons voorgeslacht
God niet erkent

Wedergeboren tot leven
Gaat onze ziel beven
Voor God onze Heer’

Ons verstand verlicht
Onz’ hartstochten geregeld
Onz’ wil vernieuwd

De Heilig’ Geest gaat spreken
Waar onz’ geest zwijgt
Hij geeft ons woorden

Aan elkaar verbonden
Door de Geest gedreven
Hem alleen zij d’ eer

In wat je zegt
Laat zien jouw beeld
Of, o wonder, toont Gods beeld