Je bent nog klein
Toch is het bijzonder, fijn
Gedoopt te zijn

God de Vader heeft ’t verbond
In ’t offer van Zijn Zoon gegrond
‘t Is Heilige Geest die ’t ons verkond

Gesprankeld op je voorhoofd
Waarmee Hij Zijn trouw belooft
Als jij oprecht in Hem gelooft

Uit wederliefde ben jij Hem verplicht
Bij ‘s Hemels waarheid en licht
Oprecht te leven voor Zijn Aangezicht

Gedicht voor onze klein-kinderen
Henk-Jan Koetsier