Koningsdag
Betaald ieder zijn gelag
Hoe hier op aarde geleefd
Wie dan niet beeft
Wanneer de Koning verschijnt
De Zonne der gerechtigheid schijnt
Hij staat op hét podium
Ieder ziet Hem zonder opium
‘t Teken in de wolken
Op aarde gaat ‘t kolken
Geen Olie in ‘d lampen
‘d Hoop zal verdampen
Voor wie dan wil kopen
Hoe hard men gaat lopen
Tijd van genade is voorbij
Gods koninkrijk nabij
Marana-tha, kom Heer’
Dat op deez’ aard tot Uw eer
Elk schepsel U dient
Niemand meer grient
Tranen van d’ ogen gewist
‘t Kwaad wordt daar gemist
Alles vervult Uw raad
Bereidt tot elk daad
Wie in ’t geloof op Jezus ziet
Mist in Uw koninkrijk niet

Henk-Jan Koetsier