Het zal ons door Jezus maar gezegd worden: verkoop alles wat je hebt! Toch zal elk Woord door Gods Geest tot ons gesproken doen wat Hem behaagt.

De christen die gering denkt van deze wereld zal niet opzien tegen het verkopen van alles wat hij heeft om Gods armen te kunnen helpen.

Want de christen die hoge gedachten koestert over het Koninkrijk van God zal niet naar méér verlangen dan naar het hebben van een schat in de hemel.

Opgemerkt n.a.v. Lukas 18 vers 22